Genel Kiralama Koşulları

Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının 21 yaşını doldurmuş olması, en az iki yıllık, geçerli ehliyetini ibrazı gerekir.

Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.

Kiracı, şehir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.

Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.

Kiracı; aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

Aracın yakıt ücreti kiracıya aittir.

Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın. Aracın derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.

Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

Kiracı, kiralanan aracın çalınmasından veya her turlu kaza sonucu uğrayacağı zarardan aracın kiralanan yere getirilmesi ıcın yapılan tasıma harcamalarından ve aracın tamir süresince isten kalma ücretinden itirazsız sorumludur. Sözleşmedeki günlük bedel uyarınca tamiri tamamlanıncaya kadar geçecek sure kira süresine eklenerek hesaplanacak değer ve değer kaybının tamamından itirazsız sorumludur.

Kiracı, aracın çalınması halinde en yakın ( jandarma veya polis merkezine başvuracaktır ) araç bulunamaz ise geçecek olan ilk 90 günlük sureye tekabül eden kıra bedelinden kıracı sorumlu olduğunu şimdiden kabul eder.

Kaza halinde kiracının veya 3. Sahsın kusuruyla kaza söz konusu olduğundan aracın tamiri için geçecek sürede kıra bedelleri aynen devam edecektir, kiralayan tamir suresi içindeki ticari kaybını talep edecektir. Kiracı bu hususu sözleşmeyi imzalamakla peşinen kabul etmiş olur.

Kiracının veya 3. Sahsın kusuruyla meydana gelen kazada aracın uğrayacağı değer kaybı ve gün kaybının toplam miktarının tamamını ödemeyi kıracı peşinen kabul ve taahhüt eder. Aracın tamir ve bakımı kiralayanın kontrolünde yetkili servislerde yapılacaktır.

Kiracı, aracın teslim alındığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayan' a bildirmek zorundadır. Kiracı, kiralama süresinde oluşabilecek her nevi trafik cezası, park cezası, ücretli otoyol geçiş cezaları, araçta oluşabilecek maddi hasar ve eksikliklerin bu karttan tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3 saat ve üzeri gecikme durumunda ise, ilgili gün geçerli olan bir günlük kira bedeli sözleşmenize eklenerek, tahsilat kredi kartınızdan yapılacaktır.

Lastik yarılmaları, cam - far kırılmaları, stepne ve radyo - teyp alınması ve kullanımından doğabilecek hasarlar sigorta kapsamı dışındadır.

Teminat dışında kalan haller:

Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar

Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu

Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar

Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar

Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar

Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar

Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar

Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,

Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar hasarlar

Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar

Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar

Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler

Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.

Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

Taraflar arasında azılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Fethiye Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

Kaza halinde, aracınızın yerini değiştirmeden en yakın polis veya jandarma merkezine başvurarak, kaza ve alkol raporu alınız.

Hızlı Rezervasyon

Rezervasyonlarınızı web sitemiz üzerinden anında yapılabilir ve onay alabilirsiniz.

Merkezi Lokasyonlar

Size en yakın merkezi lokasyonlarımızdan aracınızı teslim alabilir ve teslim edebilirsiniz.

Ekonomik Fiyatlar

Ekonomik araç kiralama fiyatlarımız ile kaliteli, güvenli ve sorunsuz bir deneyim yaşayın.

7/24 Destek

7 Gün 24 Saat dilediğiniz her an anında destek ve bilgi alabilir. Araçlarımız hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.